Home

כלכלת ישראל פורחת בשנים האחרונים, הרבה בתמיכת תעשיית ההיי טק רבת היזמות והיוזמות. תעשייה זו, מטיבה, מבוססת מחשוב כבד. כמעט בכל מוצר, מפעל או שרות כלולים רכיבי מחשוב רבים, הנשענים על אמינות ואבטחה. לפיכך, יכולות אבטחת סייבר מהוות נדבך חשוב בפיתוח ואינטגרציה של מוצרים חדשים ומסייעים בשימור היכולת הטכנולוגית המובילה של מדינת ישראל. איומי הסייבר בשנים האחרונות בארץ ובעולם הם רבים ומגוונים. כלכלות מפותחות חשופות ברמה יום יומית לאיומים תשתיתיים על תהליכים תעשייתיים, חשמל, מים ועוד תשתיות, בנקאות, תחבורה ציבורית, התקנים רפואיים ומערכות הגנה.  גם שמירת הפרטיות של כל אחד מאיתנו עומדת למבחן סייבר יום יומי. ישראל והטכניון בפרט, הם בעלי מעמד מוביל בשמירה על יכולתנו לעמוד בפני איומי הסייבר. לצורך כך יש לשלב מחקר אינטר דיסציפלינרי ורב תחומי, המסתמך על חוזקות הטכניון.  לכן החליט הטכניון להקים, בשיתוף מטה הסייבר הלאומי, מרכז מחקר המתמקד בתחומי הסייבר. חברי המרכז יהיו חברי סגל בטכניון יחד עם חוקרים מחוץ לטכניון. המרכז יעודד את המודעות לנושאי המחקר שלו בתחומי ההוראה השונים בטכניון ומחוצה לו. מרכז המחקר יקדם שיתוף פעולה במחקר ובהוראת קורסים עם מרכזים שונים בארץ ובעולם בתחום.

המרכז יתמקד במחקרי אבטחת סייבר כדוגמת הגנת תוכנה וחומרה, מערכות הפעלה והגנה על מידע בענן כמו בתקשורת אל הענן וממנו; כמו כן יעסוק המרכז ב IoT, האינטרנט של הדברים, החייבים הגנה על כל המערכות המנהלות ממשקים מתוחכמים אלו,  ווריפיקציה של תוכנה וחומרה, ראייה ממוחשבת, בטיחות מערכות אוטונומיות, למידת מכונה לצורך סקיוריטי, קריפטולוגיה וקריפטאנליזה, בטיחות ופרטיות של מערכות רפואיות, וכן אבטחת מערכות אווירונאוטיות. במסגרת פעילותו ינהל המרכז מענקי מחקר לחוקרים ויממן תלמידי מחקר, יהווה מוקד משיכה למחקרים בתחום, יעסוק בהפצת יידע אינטנסיבי על ידי ארגון כנסים וסדנאות בין לאומיים (יזמין ויארח חוקרים מובילים בתחומם מחו”ל ומהארץ), ויעמיק את המודעות לתחום על ידי קורסים, הרצאות ותכניות שונות, יעודד שיתוף פעולה עם התעשייה ועם הקהילייה הביטחונית וישתף פעולה עם מרכזים דומים בארץ ובחול.