News & Media

מה כתבו עלינו

25/6/17: Friendship makes the world go around

3/3/17: טביעת אצבע בחדר שינה, טרור ושוחד: תסריטי האימה של המאגר הביומטרי

הודעת דובר הטכניון 27/6/2016: הטכניון חתם על הסכם מחקר משותף לאבטחת סייבר עם אוניברסיטה בסינגפור
NRG, 10/4/2016: נחנך מרכז מחקר לאבטחת סייבר בטכניון
גלובס, 4/4/2016: ישראל - מעצמת סייבר עולמית

4/4/2016: לשכת השר לביטחון פנים ברכות על הקמת המרכז

4/4/2016: לשכת השר למדע וטכנולוגיה ברכות על הקמת המרכז