Center Grants

קול קורא להגשת הצעות מחקר בתחום הסייבר ואבטחת מידע לשנת תשעח
קול קורא למלגות לסטודנטים לתארים מתקדמים בתחום הסייבר שנים תשעז -תשעח - כולל תקציב נסיעות לכנסים והתשלמויות