Center Grants

חדש - קול קורא להשתתפות חלקית במימון פוסט דוקטורט בחול
חדש - קול קורא להזמנת אורחים אקדמיים לזמן קצר לשנת תשעח ותשעט
קול קורא להגשת הצעות מחקר בתחום הסייבר ואבטחת מידע לשנת תשעח
קול קורא למלגות לסטודנטים לתארים מתקדמים בתחום הסייבר שנים תשעז -תשעח - כולל תקציב נסיעות לכנסים והתשלמויות