External Grants

Call for papers - CYBERSEC - Young Leaders
.

שלום,

מרכז הסייבר ע”ש בלווטניק בשיתוף עם The Kosciuszko בפולין מזמינים תלמידי תואר שני ודוקטורט פעילים באוניברסיטאות בישראל להגיש מאמרים בנושא אתגרים ופתרונות בסייבר

הזוכים יוזמנו להציג את המחקר במימון המארחים בכנס בינלאומי בקראקוב, פולין .

להלן קישור לקול קורא   וניתן לראות מידע נוסף כאן

.

קול קורא האיחוד האירופי בנושא Cyber Security

האיחוד האירופי עם נושא חדש להגשה בתחום ה

Cybersecurity –SU-ICT-03-2018: Establishing and operating a pilot for a Cybersecurity Competence Network to develop and implement a common Cybersecurity Research & Innovation Roadmap

להלן קישור לקול קורא   וניתן לראות מידע נוסף במצגת כאן

 

.

Up-coming dates at the BSF
We would like to remind you of the following deadlines of cyber security related BSF and NSF-BSF programs in the coming months:
1. NSF-BSF program in Electrical, Communications and Cyber Systems. Deadline for application by the U.S. partner to the NSF is November 1, 2017 and by the Israeli partner to the BSF is November 7, 2017. Call for Proposals can be found here.
2. NSF-BSF program in Cyber Security. Deadline for application by the U.S. partner to the NSF is November 15, 2017 and by the Israeli partner to the BSF is November 22, 2017. Call for Proposals can be found here.
.
קול קורא להגשת קדם-הצעות מחקר לשנת 2018 בתחומי ההנדסה: רובוטיקה; מכשור רפואי; מגה נתונים
קול קורא להגשת קדם-הצעות מחקר לשנת 2018 בתחומי ההנדסה: רובוטיקה; מכשור רפואי; מגה נתונים
https://www.gov.il/he/Departments/publications/Call_for_bids/most_rfp20171003_4

.

קול קורא להצעות מחקר בתחום ביומטריה והזדהות בטוחה
יחידת הממונה על היישומים הביומטריים בשיתוף משרד המדע פרסמו קול קורא להגשת הצעות מחקר לשנת 2017 בתחום: ביומטריה והזדהות בטוחה, במטרה לעודד את המחקר בתחומים אלו.

התקציב אשר יוקצה למחקר יהיה עד 150,000 ₪ לתקופה של שנה אחת, עם אפשרות להאריך את תקופת המחקר לתקופה של עד 3 שנים בסכום מצטבר של עד  450 אלף ₪ לכל מחקר.

מועד אחרון להגשת ההצעות: פרק הזמן להגשת ההצעות על ידי החוקרים באמצעות המערכת המקוונת אל מרכז הפעילות ברשות המחקר הינו מיום פרסום הקול הקורא ועד ליום שני, י”ג באלול תשע”ז, 4.9.2017, עד השעה 23:59. המועד האחרון להגשה על ידי המוסדות הינו מיום שני, כ’ באלול תשע”ז, 11.9.2017, עד השעה 23:59 .

לפרטים נוספים והגשת הצעות: http://most.gov.il/Information/Calls/Pages/Biometric17.aspx

.

משרד המדע: קול קורא למחקרים בתחום ביומטריה והזדהות בטוחה

משרד המדע- פיתוח תשתיות: ביומטריה והזדהות בטוחה

(הגשה לרשות המחקר עד 30.8 למשרד המדע עד 4.9)

נושאי המחקר שיוצעו במסגרת קול קורא זה הינם הנושאים המפורטים להלן או כל נושא אחר בתחום ביומטריה והזדהות שיימצא רלוונטי:

•           אנונימיזציה של נתונים ביומטריים

•           יישומי ביומטריה ויישומי הזדהות בטכנולוגיות block chain 

•           ביומטריה ניתנת להחלפה / ביטול

•           גישות חדשניות להשוואות ביומטריות בעידן ה-Big Data

•           שימוש מאובטח בביומטריה ברשת האינטרנט

•           חתימה והצפנה ביומטרית של מסמכים

•           אימות והרכשה ביומטרית בטלפונים חכמים ומכשירים ניידים אחרים

•           יכולות זיהוי ביומטרי המתאימות לתנאי סביבה קשים

•           השפעות שינויים פיזיולוגיים, טבעיים ומלאכותיים על אמינות האימות והזיהוי הביומטרי

•           שיטות ביומטריות חדשות: שימוש באמצעים פיזיולוגיים לצורך אימות וזיהוי אנשים

•           שיטות, טכנולוגיות ושימושים ביומטריים ליישומים צבאיים

•           פתרונות לבעיות זיהוי פנים במתארים קשים

•           דרכים וכלי עזר לשיפור דיוק בקר אנושי בהשוואה ידנית של תמונות פנים

•           בדיקות חיות של דגימות ביומטריות ויכולת זיהוי מעתקים

•           שיטות ואמצעים להגנה על נתונים רגישים ו/או ביומטריים במחשבי קצה

•           שיטות ואמצעים לזיהוי שינויים ו/או לסימון ואימות נתונים רגישים ו/או ביומטריים מיחידות קצה

התקציב: עד 150,000 ₪ לתקופה של שנה אחת, עם אפשרות להאריך את תקופת המחקר בשתי תקופות נוספות בנות שנה כל אחת (עד 150,000 ₪ עבור כל שנה), לתקופה של 3 שנים סה”כ, בסכום מצטבר אשר לא יעלה על 450 אלף.

 http://most.gov.il/Information/Calls/Pages/Biometric17.aspx

רשימת קולות קוראים כללית בתחומים השונים מופיעה בקישור:

http://www.trdf.co.il/files/all.htm

Secure Societies - Protecting freedom and security of Europe and its citizens
A proposal on the Security call “Secure Societies – Protecting freedom and security of Europe and its citizens” of Horizon 2020. In particular, the topic is: • SEC-07-FCT-2016-2017: Human Factor for the Prevention, Investigation, and Mitigation of criminal and terrorist acts. Subtopic 2: New methods to prevent, investigate and mitigate cybercriminal behaviours [2]. We will lead the technical development, being guided by the end-users and LEAs needs. The social and psychological perspective as well as the organisation of training, education and dissemination actions, will be also really important in this proposal (please see the abstract).
Research Cooperation: Deutsche Post - Identity Management
The objective of the cooperation is to obtain scientific-based research that will help Deutsche Post to anticipate and understand future technological trends which will impact strategic R&D decisions concerning their identity service and logistics portfolio. Consequently, the focus of the research is set on the two key drivers: “How will biometric technologies and innovative mobile devices change how people perceive and use personal identity/identifiers to navigate in a digitized environment?”.
Read more: here
קול קורא מטעם יחידת הממונה על היישומים הביומטריים במשרד רוה'מ בשיתוף משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל
להלן קישור לקול קורא ולמסמכים הנלווים: קול קורא להגשת הצעות מחקר בתחום: ביומטריה לשנת 2016 . כמו כן, ניתן לראות את המסמך כאן. פרק הזמן להגשת ההצעות על ידי החוקרים באמצעות המערכת המקוונת אל מרכז הפעילות ברשות המחקר הינו מיום פרסום הקול הקורא עד 29.3.2016 עד השעה 15:00. המועד האחרון להגשה על ידי המוסדות הינו עד 5.4.2016 עד השעה 15:00.
קול קורא מטעם יחידת הממונה על היישומים הביומטריים במשרד רוה'מ בשיתוף מפא'ת - משרד הביטחון
קול קורא, הכולל הסברים, תנאי סף, נושאי עניין רלבנטיים, ופרטים נוספים נמצא כאן. על ההצעות להתקבל בדוא”ל mafat.call.biometrics@gmail.com , לא יאוחר מתאריך 31.3.2016 . שדה הנושא בהודעה חייב לכלול ״הצעה לקול הקורא למחקר ביומטריה 2016 ״ וכן את שם החוקר הראשי ושם מוסד המחקר. עד שלושה ימי עבודה לאחר קבלת ההצעה, ישלח דוא”ל המוודא את הגעתה התקינה. יש לוודא קבלת דוא”ל אישור זה.
CREATE lab (Cyber Research, Experimentation and Test Environment lab)
CREATE is a localized version of DeterLab that allows advanced cyber research in a self-provisioned, isolated lab designed to accelerate development of effective, innovative cyber defense technologies. CREATE is operated by the IUCC (Inter-University Computation Center) Cyber Unit, on Israel’s National Research & Education Network and made possible by the INCB’s (Israel National Cyber Bureau) partnership with the ISI/USC DETER (Cyber DEfense Technology Experimental Research) project. CREATE is free to use and accessible through an online application process. We would appreciate it if you could assist in making students and researchers aware of this valuable resource. For more information, please contact Eli Beker at the IUCC Cyber Unit. אנו רוצים להפנות את תשומת ליבך למשאב יחסית חדש למחקר אקדמי, מעבדת CREATE (Cyber Research, Experimentation and Test Environment). CREATE היא גרסה מקומית של מעבדת DeterLab המאפשרת לחוקרים מהאקדמיה להאיץ את העבודה המדעית בתחום של אבטחת סייבר באמצעות סביבת ניסויים מבודדת הניתן להגדרה באופן עצמאי על ידי החוקר. CREATE מופעל ע”י יחידת הסייבר של מחב”א (מרכז החישובים הבינאוניברסיטאי) בחסות ומימון מטה הסייבר הלאומי בשיתוף עם פרויקט DETER(Cyber DEfense Technology Experimental Research) אשר פותח במעבדות המכון הטכנולוגי ISI באוניברסיטת דרום קליפורניה ואוניברסיטת ברקלי. השימוש במעבדהCREATE הוא בחינם ונגיש דרך תהליך הרשמה ברשת. למידע נוסף, נא לפנות לאלי בקר ביחידת הסייבר של מחב”א.